Bil & Motor i Vetlanda AB
Miljöpolicy

Vårt miljöarbete styrs av principerna i “The Toyota Way”. En av dem är “Kaizen”, vilket står för övertygelsen om att det alltid finns utrymme för förbättringar eftersom ingen process någonsin kan bli helt perfekt.

Vi marknadsför, servar, reparerar och säljer bilar samt erbjuder försäljning av reservdelar och tillbehör till privatpersoner, företag samt organisationer.
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning ska vi arbeta förebyggande och där det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt samt ekonomiskt rimligt ständigt minska vår miljöpåverkan genom att:

•Informera våra kunder om våra mest miljöanpassade alternativ.

•I möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en
mindre belastning på miljön framför övriga varor och tjänster.

•Arbeta för att minimera miljöpåverkan från de avfall som uppkommer
i vår verksamhet.

•Arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer hanterar
miljöfrågor i enlighet med våra krav.

•Öppet kommunicera om vårt miljöarbete samt vara lyhörda för
förändringar i omvärlden.

Vi ska arbeta för att samtliga medarbetare har en grundläggande miljökunskap samt god kännedom om vilken miljöpåverkan vår verksamhet har.

Vetlanda 2021-11-09

Morgan Johansson
VD