Bil & Motor i Vetlanda AB miljöpolicy.

Vårt miljöarbete styrs av principerna i ” The Toyota Way”. En av dem är Kaizen, vilket står för övertygelsen om att  det alltid finns utrymme för förbättringar eftersom ingen process någonsin kan bli helt perfekt.

Vi marknadsför, servar, reparerar och säljer bilar samt erbjuder försäljning av reservdelar och tillbehör till privatpersoner, företag och organisationer. Med utgångspunkt i gällande lagstiftning ska vi arbeta förebyggande och där det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt samt ekonomiskt rimligt ständigt minska vår miljöpåverkan genom att:

  • Informera våra kunder om våra mest miljöanpassade alternativ.
  • I möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför andra varor och tjänster.
  • Arbeta för att minimera miljöpåverkan från de avfall som uppkommer i vår verksamhet.
  • Arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer hanterar miljöfrågor i enlighet med våra krav.
  • Öppet kommunicera om vårt miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Vi ska arbeta för att samtliga medarbetare har en grundläggande miljökunskap samt god kännedom om vilken miljöpåverkan vår verksamhet har.

 

Vetlanda 2017-11-10

 

Morgan Johansson

VD